Roboty drogowe

Świadczymy najwyższej jakości roboty drogowe oraz ziemne. W obręb wykonywanych przez nas prac wchodzą:

  • roboty ziemne: wykopy, nasypy,
  • przeprowadzanie odwodnień korpusu drogi w postaci studni, kanalizacji, rowów,
  • wszelkiego rodzaju podbudowy, geosyntetyki,
  • układanie galanterii betonowej, kamiennej, krawężników, chodników,
  • wylewanie nawierzchni bitumicznych, betonowych, żwirowych, z kostki betonowej oraz kamiennej,
  • oznakowania poziome i pionowe,
  • roboty wykończeniowe, np. humusowanie,
  • wyposażanie ulic i chodników: bariery, palisady.

 

wykonywanie robót ziemnych